ACD laat zich van zijn vrouwelijke kant zien

Vrouwen uit de tuinwereld kunnen op deze manier informatie uitwisselen waardoor een roze netwerkdynamiek ontstaat in de sector.

Vandaag is de organisatie vooral actief in Frankrijk maar heeft toch sterke tentakels in de rest van Europa.

 

Wat betekent het label “Elu par les femmes” van woman’s garden”?

Het  label "Gekozen door vrouwen voor vrouwen " maakt deel uit van bovenvermelde trend en biedt aan vrouwelijke consumenten een groene gids in het grote universum van de tuin.

Het is een resem aan tuinproducten, -accessoires of –gadgets die een vrouwvriendelijke benadering of concept hebben.

 

Een 100% vrouwelijke jury, voorgezeten door Valérie Dequen en samengesteld uit meer dan 70 experts in relevante markten zorgt dat toeleveranciers met het woman’s garden label de mogelijkheid krijgen hun producten onder de aandacht te brengen bij de distributie en haar klanten.

In 6 jaar tijd werden reeds 158 producten gelabeld. Wat de anderen betreft, ontvingen ze allemaal suggesties van de jury met verbeterpunten om het product nog vrouwvriendelijker te maken.


 

Wat betekent dit label voor ACD?

 

Het is een waardevolle onderscheiding waarmee we het product Micollo (dat genomineerd is)  in de schijnwerpers kunnen plaatsen en dit tot en met eind 2019. 

Er zal  heel wat gecommuniceerd worden in zowel de Franse en Europese vakpers.

Voor ACD is dit één van de acties waarmee we ons Urban gamma (serres in de stad) in de kijker plaatsen.

Het bewijst nog maar eens hoe innovatief, hip en trendy ACD als bedrijf is.

Geschreven door: ACD Marketing